Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko

 
ples 2008 - 29
---
zobrazení: 1010
známka: 0
  Kniha návštev
robo 11:53 - 18.2.
Neprispievame. Absolútne nie. Koľko si myslíte energie zhltne výroba, doprava a stavba vrtúľ?...

Sver. 10:19 - 16.2.
Z finančných pohnútok určite nie z morálnych napríklad uprednostňujeme aj v domácnostiach...

robo 18:18 - 10.2.
dotaz?
zvyčajne sa zavádza len z morálnych a finančných dôvodov. v oboch prípadoch by...
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 

|Vydané 16. 08. 2019 | 71 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |
Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Výzva na predloženie ponuky
Obec Sveržov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:
„ Chodníky v obci Sveržov – vetva I“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Sveržov
Sídlo: Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov
Štatutárny zástupca: Pavol Ceľuch – starosta obce

Výzva link: http://www.sverzov.sk/storage/1565962793_sb_vzvanapredloenieponuky.pdf


Cenová ponúka link: http://sverzov.sk/storage/1566308992_sb_prloha1-cenovponukavzor.xlsx 

 

Návrh zmluvy: http://www.sverzov.sk/storage/1565963483_sb_prloha2-nvrhzmluvyodielo.pdf

 

 


[Celý článok]

|Vydané 25. 03. 2019 | 276 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 je : podatelna@sverzov.sk

 

                                                                  


[Celý článok]

|Vydané 22. 02. 2019 | 373 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Voľby do Európskeho parlamentu  na území

Slovenskej republiky 

sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.


[Celý článok]

|Vydané 12. 02. 2019 | 393 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácia pre voliča

Dátum a čas konania volieb 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Ak sa prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

 


[Celý článok]

|Vydané 06. 02. 2019 | 466 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Zámer odpredať  majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

link: http://sverzov.sk/storage/1549452116_sb_epson004.pdf

 


[Celý článok]

|Vydané 26. 09. 2018 | 667 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Sveržov

 

            Obec Sveržov   u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods.2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.      Jozef Beňa, 53, živnostník, MOST-HÍD

2.      Pavol Ceľuch, 56, starosta obce, nezávislý kandidát

3.      Adrián Zuščin, 26, generálny riaditeľ, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 

Vo Sveržove

Dátum : 24.09.2018                                               Ivana Tipulová

 

                                                                       predseda MVK                               


[Celý článok]

|Vydané 26. 09. 2018 | 549 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Sveržove

 

            Obec Sveržov   u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods.2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.      Jozef Beňa, 53, živnostník, MOST-HÍD

2.      Peter Hankovský, 26, energetik, MOST-HÍD

3.      Ján Chovanec, 50, živnostník, SMER – sociálna demokracia

4.      Patrik Chovanec, 30, živnostník, MOST-HÍD

5.      Ján Kalist Mgr., 46, živnostník, Slovenská národná strana

6.      Jana Kaľová,39, nezamestnaná, SMER – sociálna demokracia

7.      Anna Moravcová, 48, koordinátor výchovy, SMER – sociálna demokracia

8.      Martin Nimas, 29, stavebný technik, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

9.      Pavol Nimas, 52, živnostník, SMER – sociálna demokracia

10.  Ján Pangrác, 45, živnostník, NOVA

11.  Miloš Pangrác, 37, živnostník, nezávislý kandidát

12.  Marián Richvalský Ing., 28 , technik, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

13.  Ján Tipul, 34, živnostník, Slovenská národná strana

14.  Marián Tipul, Bc., 31, technik, SMER – sociálna demokracia

15.  Radomír Tipul, 36, živnostník, Slovenská národná strana

16.  Lukáš Voľanský Ing., 30, administratívny pracovník, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

17.  Adrián Zuščin, 26, generálny riaditeľ, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

18.  Jozef Zuščin, 53, živnostník, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

Vo Sveržove

Dátum : 24.09.2018                                          Ivana Tipulová

  predseda MVK 


[Celý článok]

|Vydané 30. 08. 2018 | 569 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je : podatelna@sverzov. sk

 Vo Sveržove 30.08.2018

                                                                  Pavol Ceľuch

                                                                  starosta obce


[Celý článok]
index | 1-8 | nasledujúci | Celkom 137 článkov

 

Web je postavený na phpRS.