Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sveržov

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydané dňa: 13. 03. 2013

Vďaka podpore z EÚ sa realizuje projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia,
ktorého cieľom je znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného
osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity
osvetlenia v obci Sveržov.

Plagát