Projekt „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!


Projekt „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“
|Vydané 13. 05. 2013 | 6967 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Naša obec súčasťou projektu „Cyklotrasa Bardejov – Krynica Zdrój“

 Prešovský samosprávny kraj vyhlásil dňa 1.6.2012 výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.Mesto Bardejov aj v spolupraci s našou obcou,  vypracovalo a dňa 31.7.2012 predložilo projekt s názvom „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“. Žiadosť bola v hodnotiacom procese úspešná a dňa 10.4.2013 bola v Prešove podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Zámerom projektu, ktorý sa realizuje v období marec až september 2013, je lepšie využitie existujúcich možností poľsko-slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu v rámci cykloturistických, športových a rekreačných aktivít.

Cieľom projektu je prepojiť cyklotrasou dve partnerské mestá Bardejov a Krynica – Zdrój, ako aj jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane s existujúcimi cyklotrasami na strane poľskej. V rámci projektu sa vyhotoví cykloturistické značenie, osadí 6 ks informačných tabúľ, vybuduje priľahlá drobná infraštruktúra (5 ks odpočívadiel a 5 ks exteriérových fitnes prvkov) a vydá propagačná publikácia k cyklotrase v poľsko – slovenskej mutácii v počte 2 000 ks. Projekt nemá za cieľ stavebne budovať nové cestné teleso pre cykloturistov, čo je proces finančne náročný a komplikovaný, ale viesť ju (vyznačiť) po existujúcich komunikáciách, v súlade s platnou legislatívou pre túto oblasť. Vedúcim partnerom v projekte je Mesto Bardejov, domácimi partnermi sú obce Zlaté, Sveržov a Kurov, cezhraničným partnerom je Gmina Krynica – Zdrój.

Projekt je komplementárny čo znamená, že poľský partner, Gmina Krynica – Zdrój, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na poľskej strane až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa obidve cyklotrasy stretnú.

príloha1 príloha2 príloha3 príloha4

 

 


 

Web je postavený na phpRS.